Hakkında

GAZETECİLİK UYGULAMA BİRİMİ
AMAÇ

Gazetecilik Uygulama Birimi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü başta olmak üzere İletişim Fakültesi’nde eğitim görmekte olan öğrencilerin derslerinde görmüş oldukları teorik bilgileri uygulamaya geçirebilecekleri bir haber üretim atölyesidir. Bu atölyede haber toplama teknikleri, kaynaklara ulaşma ve veri analiz yolları, fotoğraf başta olmak üzere görsel üretme metotları, gazete analiz ve tasarım faaliyetleri uygulanmaktadır. En temelinde amaç, evrensel insan hakları ve demokratik anlayışla haber üretme, öğrenme ve pratiğe geçirme yöntemlerinin öğretilmesidir. İletişim Fakültesi gazetesi olan Okuyorum gazetesinde görev alan gönüllü öğrencilerin yaptıkları haberler yayınlanmaktadır.

ÇALIŞMA SAATLERİ
Atölyenin belirli çalışma saatleri olmamakla birlikte haftalık olağan toplantıları yapılmaktadır. Genellikle Çarşamba günleri öğle saatlerinde gerçekleştirilen toplantılar, öğrencilerin ders ve yoğunluk durumlarına göre başka günlerde de yapılmakta ve toplanan veriler analiz edilmekte, haber diline çevrilmekte ve tamamlanan gazete haberleri Atölyedeki bilgisayarlarda tasarlanmaktadır.
 
ÖĞRENCİ KATILIM DURUMU

Ağırlıklı olarak Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin bulunduğu haber ve tasarım ekibinde talebe göre diğer bölümlerden de öğrenci kabul edilmektedir.

SORUMLULAR

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Sorumlusu: Doç. Dr. Onur DURSUN

Haber Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Serkan BULUT

Görsel Yönetmen: Taylan AHEN

Haber editörleri: Seren CESUR ve Ali SARIGÜL’dür.

-------------------------------
Serkan Bulut, Ph.D.
Çukurova University
Communication Faculty  
Journalism Department
 
Dr. Serkan BULUT
Çukurova Üniversitesi
İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü