Hakkında

                                                  

2018 yılı Mart ayında kurulan Çukurova Üniversitesi Film Atölyesi (ÇİFA) kısa film alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Sekiz öğrencinin daimi katılımcısı olduğu atölye, öğrencilerin derslerde edindikleri kuramsal bilgileri kısa film şeklinde pratiğe dönüştürme amacını taşımaktadır.

Ayrıca kısa film atölyesinde öğrencilerin, kısa film ve genel olarak sinema üzerine düşünme ve görme biçimlerini sorgulayarak geliştirmeleri hedeflenmektedir.

2018-2019 akademik yılında daha çok kısa film öyküsü yazma ve öyküleri senaryoya dönüştürme üzerinde devam eden atölye faaliyetleri “Mars’ın Çocukları” kısa filminin çekimiyle akademik yılı noktalamıştır. 2019-2020 akademik yılında, yazılan senaryoları kısa filme dönüştürme hedefinde ilerleyen atölye kapsamında, güncel olarak üzerinde çalışılan üç senaryonun kısa film yapım çalışmaları sürmektedir.

Çoğunluğu Çukurova Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğrencilerinden oluşan kısa film atölyesinde, ilerleyen dönemde fakülte bünyesindeki diğer bölümlerin öğrencilerini de bünyesine katarak katılımcı sayısını artırmak ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri başta olmak üzere fakülte öğrencilerini “kısa film” odağında buluşturmak amaçlanmaktadır.

Kısa film atölyesi; çekilen-çekilecek kısa filmlerin fakülte bünyesinde ve ulusaluluslararası kısa film platformlarında, festivallerinde izleyicilerle buluşması, kısa film anlatısı ve yapımı üzerine atölyeler düzenlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Atölye Sorumlusu: Araş. Gör. İlker ZOR

Atölyenin Düzenlendiği Yer: Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyo Binası A202 Numaralı Oda

Atölyenin Günü-Saati: Pazartesi, 15:30-17:00